اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 91/02/20

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
1234
نامنام خانوادگیشهراستان
شقایقآفا محمدیتهرانتهران
سهیلاآقاپوررباط كريمتهران
علیرضاآقاجان نژادبابلمازندران
حسینآقایی فرمياندوآبآذربايجان غربي
مهلاآهنگرسمنانسمنان
حامدابراهیم زادهماكوآذربايجان غربي
سیده فاطمهابراهیم زادهقمقم
فرامرزابراهیمیني ريزفارس
حیدر ابراهیمیاناروميهآذربايجان غربي
بهارابوطالبیرفسنجانكرمان
محمد حسیناخاکیتهرانتهران
زهرا سادات اخمدیشهريارتهران
متیناخوانلنگرودگيلان
فاطمه‍‍‍ادکانبندرانزليگيلان
فاطمه اران‍‍‍‍‍‍‍‍پورياسوجكهكيلويه و بويراحمد
فرشته ارسطونژادیشيرازفارس
نويدارفعي خسروشاهيتبريزآذربايجان شرقي
داوداسدیشهرضااصفهان
مریماسلامیتهرانتهران
اسمااسمعیلی زادهكرمانكرمان
یاسیناصغریفريدون كنارمازندران
سیناافتخاریتكابآذربايجان غربي
سید امیر رضاافسرتهرانتهران
فهیمهافشاردختسيرجانكرمان
سحرافضلیكرمانكرمان
شیماالفتی گلدستهكرمانشاهكرمانشاه
زینبالماسیكرجالبرز
بهزاد الهی ثانیکلالهگلستان
مهدیالهیاریشوطآذربايجان غربي
‍‍‍‍‍‍‍‍شادیامانیسنندجكردستان
محمدرضاامانیبنچهارمحال بختياري
خداياراميددهدشتكهكيلويه و بويراحمد
مرتضياميري گوشكيميبديزد
کمالامیدیيزديزد
سید سروشامیرعزیزیتهرانتهران
میلادامینیسنندجكردستان
امیدامینیانپاكدشتتهران
علیرضااهکیيزديزد
مایدهایمانیلنگرودگيلان
محمدرضاایمانیشيروانخراسان شمالي
وحیدایمانی پورزاهدانسيستان و بلوچستان
سهیل باباعلیاصفهاناصفهان
سجادباباییبابلمازندران
احسان باجلانشهرريتهران
فاطمه باسکانهتهرانتهران
رضوانهباقریبابلمازندران
علی بالاییرشتگيلان
ابوالفضلبدیعیخميني شهراصفهان
سمیرا بنی علیقمقم
حمیدبهادریشيروانخراسان شمالي
پریسابهرامیاصفهاناصفهان
مسعود بهرامیساوهمركزي
سعیدبهرامی هیدجیابهرزنجان
مرضیهبهزاد قویم پرورلاهيجانگيلان
فریماهبهمنش نیاتهرانتهران
سیدعلیبیباکتهرانتهران
فریدبیمانیاردبيلاردبيل
ایوببینندهسنندجكردستان
پریساپاشا زانوسیچالوسمازندران
علیپاشاییمشهدخراسان رضوي
رسولپاشنگهفشجانچهارمحال بختياري
اسماعيلپاكارملكانآذربايجان شرقي
نگینپذیریاصفهاناصفهان
افسانهپرتواندازان پورسنندجكردستان
نیماپورولی قوشچیاروميهآذربايجان غربي
مجتبیتقی پورشاهين شهراصفهان
مریم تقی پورخرم آبادلرستان
میناتقی پورمسجدسليمانخوزستان
محمودتقیان فراشبندفارس
زهرا تلخابيقمقم
عارفتمدنیتهرانتهران
حسینتوانافراروميهآذربايجان غربي
راحلهتوماجگنبدگلستان
احسانثانویخرم‌بيدفارس
بهنامجاویداناصفهاناصفهان
بابکجدیپارس‌آباد مغاناردبيل
جهانبخشجعفرپوركوهدشتلرستان
بتولجعفریبندر گناوهبوشهر
شهاب الدین جعفریيزديزد
لیلاجعفریاهوازخوزستان
محمدجعفریقمقم
امیدجلالیتهرانتهران
ساغرجلینیتوچالتهران
مسعودجوادیقمقم
مهسا جوادیقزوينقزوين
حمید جوادیان فردتهرانتهران
حسنجودکیازنالرستان
رضاچهرقانیقمقم
امیرمحمدحاج حسینیتهرانتهران
سهیلحاجی ‍‍‍پوٰٰرساوهمركزي
فاطمهحاجی سلطانیساوهمركزي
محمدرضاحریفیاهوازخوزستان
پریساحسامیبوكانآذربايجان غربي
نیرهحسن نژادصومعه سراگيلان
هانیهحسنوندخرم آبادلرستان
یاسینحسین زادهكونانيلرستان
رضاحسینیحسینیياسوجكهكيلويه و بويراحمد
ساجده ساداتحسینیقمقم
سیده مرضیه حسینیاهوازخوزستان
شقایقحسینی اشبلاءبندرانزليگيلان
1234